פנייה תחרותית לתכנון קמפוס מכללות פו"ם בירושלים

 

אגף ההנדסה והבינוי מכריז על פנייה תחרותית לאדריכלים לתכנון קמפוס מכללות פו"ם החדש, שיועבר מבסיס גלילות לירושלים (אזור הכפר השוודי). מצ"ב מסמכי התחרות: