Close search

משיקום לחירות: פרויקט מיוחד לחג הפסח

מערכת אתר משרד הביטחון  * צילומים: דיאנה חננשווילי

​​​​​​​​​​​​​​הם היו צעירים בשיא פריחתם כשפציעה קשה קטעה בבת אחת את שגרת חייהם ושיבשה כל התוכניות והחלומות לעתיד. אופטימיות, תעצומות נפש בלתי רגילות והרבה עבודה קשה העמידו אותם מחדש על המסלול, ועזרו להם למצוא את ייעודם מחדש. שישה סיפורי שיקום מופלאים ​​​​