Close search

אגף השיקום זוכה בפרס השירות

​אגף שיקום נכים במשרד הביטחון זכה היום במקום הראשון מבין 15 משרדי ממשלה בקטגוריית שירות פרונטלי על הצטיינות בהענקת שירותים איכותיים ושיפור השירות לשנת 2015. את התחרות בין משרדי הממשלה קיימה רשות התקשוב הממשלתית במשרד ראש הממשלה, בשלוש קטגוריות של שירות: מוקד טלפוני, שירות באמצעות האינטרנט ושירות פרונטלי (קבלת קהל).

 

בשנה החולפת, סוקרים בלתי תלויים מטעם משרד ראש הממשלה ביקרו בהזדמנויות שונות במוקדי קבלת הקהל של אגף השיקום ברחבי הארץ, בשעות קבלת הקהל. הסוקרים בחנו את פעילות עובדי האגף וערכו ראיונות עם נכי צה"ל שהגיעו לקבל שירות. לאחר שקלול התוצאות הגיע אגף השיקום למקום הראשון לאחר שקיבל את מדד השירות הגבוה ביותר מבין 15 משרדי הממשלה.

הבוקר, בטקס חגיגי שהתקיים בירושלים, קיבל סמנכ"ל וראש אגף השיקום את אות רשות התקשוב הממשלתי, על זכיית האגף במקום הראשון בקטגוריית שירות פרונטלי.

אות זה מציין את עבודתם המסורה, האחראית והמקצועית של עובדי האגף שנעשית יום יום מתוך שליחות למען שיקומם ולרווחתם של זכאי האגף ועל כך יישר כוח לכל עובדי האגף.