Close search

אהו"ב יחדש ארבעה מחנות צבאיים

מערכת אתר משרד הביטחון

שלב משמעותי נוסף במימוש תוכנית שוה"ם להעתקת מחנות צה"ל ממרכזי הערים: עשרות שנים לאחר שהוקמו, אגף ההנדסה והבינוי החל בעבודות לחידוש המחנות בילו, ג'וליס, שורה וגדעונים שהוקמו בתקופת המנדט הבריטי. ארבעת המחנות יעברו מתיחת פנים הכוללת הריסת צריפים ישנים והחלפתם בכ-1 מיליון מ"ר של מבנים מודרניים. המחנות צפויים לקלוט יחידות רבות היוצאות ממרכז הארץ.​ היקף הפרויקט מוערך ב-2 מיליארד שקל.

במקביל להתקדמות העבודות לפינוי והעתקת מחנות צה"ל ממרכז הארץ, ובראשן פינוי מחנות צריפין, סירקין ותל השומר, אגף ההנדסה והבינוי החל בימים אלה בעבודות לחידוש ארבעת הבסיסים הוותיקים של צה"ל, שצפויים לקלוט יחידות רבות של הצבא שיתפנו בשנים הקרובות ממרכז הארץ:

מחנה עמנואל (ג'וליס): הוקם על ידי שלטון המנדט הבריטי בימי מלחמת העולם השנייה ולא שופץ במשך עשרות שנים. המחנה ייבנה מחדש בהיקף של כחצי מיליארד שקל. בימים אלה כבר החלו העבודות במחנה, הכוללות הריסת צריפים ישנים ותחילתן של עבודות התשתית וההקמה. המחנה מאכלס יחידות רבות של אט"ל וזרוע היבשה, וצפוי לקלוט יחידות נוספות, בהן בית הספר לפיקוד ושליטה.

מחנה שורה: הוקם בתקופת המנדט הבריטי, ושימש מאז קום המדינה כבסיס של חיל החימוש ויחידות נוספות. המחנה יחודש בהיקף של כחצי מיליארד שקל, וצפוי לקלוט יחידות מתל השומר ומצריפין.

מחנה גדעונים: שימש את מערך הקשר הבריטי בתקופת המנדט, ולאחר קום המדינה איכלס יחידות רבות ומגוונות, ובהן בסיס ההדרכה של חיל הקשר והתקשוב (בה"ד 7). עם העתקת בסיס ההדרכה לעיר הבה"דים, מחנה גדעונים החל בשינוי פניו, ומושקעים בו בימים אלה מאות מיליוני שקלים לחידוש תשתיות ומבנים, לקראת קליטת יחידות טכנולוגיות מתקדמות, וצמצום שטחי המחנה ומסירת הקרקעות לרשות מקרקעי ישראל.

מחנה בילו: הוקם על-ידי שלטון המנדט ובמלחמת העצמאות שימש כבסיס יציאת השיירות לירושלים. משמש כבסיס עוצבת האש. ישופץ בהיקף של מאות מיליוני שקלים וצפוי לקלוט יחידות היוצאות ממחנה סרקין.

ראש אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, ארז כהן: "מהלך שוה"ם מושתת על הקדמת בינוי לפינוי, היינו, ראשית ייבנו המחנות החדשים ולאחר מכן יפונו הקרקעות ויוצעו לשיווק. אחת המטרות המרכזיות שצה"ל ומשרד הביטחון הגדירו בתכנון המהלך הייתה להעתיק את מרבית היחידות המתפנות למחנות קיימים, באופן שיחסוך זמן וכסף, ובעיקר ישפר את האפקטיביות המבצעית של צה"ל. בשנים הקרובות נשקיע מיליארדי שקלים בהכשרת הבסיסים לקליטת היחידות המתפנות. המהלך כולו יבוצע על ידי חברות בנייה ותכנון ישראליות, באופן שיזרים סכומי עתק למשק וייצר מאות ואלפי מקומות עבודה".

ייבנה מחדש בהיקף של כחצי מיליארד שקל. העבודות בג'וליס