Close search

המרכז לשילוב ספקים

​​​המרכז לשילוב ובקרת ספקים במינהל ההרכשה והייצור מנהל את מאגר הספקים של משרד הביטחון והוא נושא באחריות לבחינת עמידתם בדרישות אבטחת האיכות והקריטריונים השונים. המרכז לשילוב ספקים אחראי לקליטתם, רישומם במערכת והשמת הספקים מול הגופים השונים במערכת הביטחון (למעט ספקי אגף הבינוי ואגף הכספים). ​​​​​​

כחלק מעבודתו עבודתו מנהל המרכז לשילוב ובקרת ספקים "קובץ הספקים המרכזי", המכיל את רשימת כל ספקי משרד הביטחון. רשימה זו כוללת את כל הספקים שעברו את תהליכי הבדיקה וקיבלו את כל האישורים הנדרשים והינם רשומים כ"ספק מוכר".

"קובץ הספקים המרכזי" ערוך לפי ארבע קטגוריות:

1. תחומי העיסוק השונים והמגוונים של הספקים.

2. הסיווג למוצרים ושירותים שנקבע לכל ספק.

3. ההיקף הכספי להתקשרות שאושר לספק.

4. לפי האזור הגיאוגרפי (שבו ממוקם המפעל).

בנוסף, מבצע המרכז לשילוב ובקרת ספקים מעקב שוטף אחר ביצועיו של הספק, בהתאם לקריטריונים: עמידה בלוחות זמנים, תוצאות בדיקות קבלה ובחינות המוצר הסופי ויחסי הגומלין בין הספק לבין משרד הביטחון וצה"ל. על סמך קריטריונים אלו נקבע לספק ציון משוקלל לביצועיו ("הערכת ביצועים") שיכול לשמש כתנאי סף במכרזים.

המרכז לשילוב ובקרת ספקים בנוי לפי חלוקה לקבוצות מקצועיות, מתוך מטרה לתת שירות מקצועי ויעיל לספק. כל אחת מהקבוצות המקצועיות אחראית על מספר נושאים טכנולוגיים, שלפיהם מסווגים הספקים.

הקבוצות המקצועיות במרכז לשילוב ובקרת ספקים:

קבוצת אלקטרוניקה, חשמל, שיקום ותעשיות קלות-דסק 1 ודסק 3

דסק 1 – אלקטרוניקה חשמל ושיקום
 
 חשמל, מזגנים, לייזר, מחשבים, אלקטרואופטיקה, אלקטרוניקה, תקשורת, מוצרי דפוס והוצל"א,  כימיה לא בתחום המתכות. שיקום - רופאים, פסיכולוגים פסיכיאטרים, פיזיוטרפיסטים, עובדים סוציאליים, רפואה משלימה, מרפאות וכו', משפחות והנצחה.

 

דסק 3 – תעשיות קלות

 שמנים שונים, טקסטיל ומוצריו, שירותי צביעה (לא בתחום מתכות), חומרי עזר לצילום (לא כולל מכשירים ומתקנים ולא כולל גם חוטי חשמל), הדברת מזיקים.
  תרופות וציוד רפואי מתכלה, עץ ומוצריו, חומרים לכיבוי אש (לא כולל מערכות ומתקנים).  מוצרי גומי ופלסטיקה, מחצבות, מוצרי בניה (לא כולל מתכות), מזון, כלי מטבח חד פעמיים (לא ממתכת).הסעות נוסעים ( לא כולל הובלות) , שרטוט ( לא כולל ציוד),  ציוד משרדי ( מתכלה) קורסים והדרכה, רופאים שנרשמים באופן עצמאי ( לא דרך שיקום)

 קבוצת מתכת, תובלה, מכונות, יועצים, ספקים מיוחדים (אזורי עדיפות לאומית ומאגדים)-דסק 2 ודסק 4

 דסק 2 – מתכת, מכונות, תובלה ויועצים

 מכונות, ציוד קרקע, כלי שייט, עיבוד שבבי, כלי רכב, כלי טיס,  מתכת, מוסכים וציוד למוסכים, צמיגים, מנועים, חלפים לרכב, ציוד מכני הנדסי.  תחמושת, נשק וחומרי נפץ, פינוי תחמושת ושדות מוקשים.  מתקני הרמה, הידראוליקה, כלי עבודה וציוד בלתי מתכלה, גנראטורים, מיזוג ובלות , הסעות, נכסים, בתי ספר לנהיגה (לימודי נהיגה), חקירות, צביעת מתכות, יעוץ בכל התחומים הנ"ל. נפט ומוצריו, ציוד כיבוי אש מתכלה, שמנים,  גומי, כימיקלים, בתי מלון, גז, ומוצריו, צביעה, צבעים, שילוט, מדעי החברה והרוח,  יעוץ בכל התחומים הנ"ל. יועצים - ראיית חשבון, היסטוריה, כלכלה, הנדסת ייצור (לא מכונות).

 דסק 4 – ספקים מיוחדים (אזורי עדיפות לאומית ומאגדים)

 ספקים השייכים לאזורי עדיפות לאומית בנושאי שני התחומים לעיל.  חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, יחידות סמך של משהב"ט, רשויות מקומיות, תעשיות ייחודיות, בתי חולים ממשלתיים, גופי צבא, קיבוצים, מאגדים, ועדי בית , ספקי MOU  עמותות וקרנות השייכים לבתי חולים, מוסדות השכלה ( לא פרטיים ) ספקים מאגדים .

קבלת מידע

ניתן לפנות למרכז לשילוב ובקרת ספקים, לקבלת מידע ולהתייעצות. בכל פניה נא לציין מספר ספק, ושם הקבוצה האחראית ו/או איש הקשר בתחום המטפל. פנייה למרכז אפשרית בכל אחת מהצורות הבאות:

מידע קולי

המרכז לשילוב ובקרת ספקים מפעיל מענה ומידע קולי ממוחשב דרכו ניתן לקבל מידע בנושאים שונים. השירות ניתן במספר טלפון: 03-6975252.

פניה טלפונית

פניה למזכירות המרכז ו/או לתחומים המקצועיים לקבלת מידע ולהתייעצות. מומלץ תחילה לנסות לאתר את המידע המבוקש באמצעות מערכת המידע הקולי.

מזכירות המרכז​03-6975252​​
קבוצת אלקטרוניקה, חשמל, שיקום ותעשיות קלות-דסק 1 ודסק 303-6975819​​, 03-6975460
קבוצת מתכת, תובלה, מכונות, יועצים, ספקים מיוחדים (אזורי עדיפות לאומית ומאגדים)-דסק 2 ודסק 4​​  03-6976453​, 03-6972475​ 

כתובת למשלוח דואר:

אגף מנהל ההרכשה והייצור / תיעוש - המרכז לשילוב ובקרת ספקים

משרד הביטחון

ת.ד 7022 הקריה

תל אביב 6107001

פקס: 03-6975809