Close search

תערוכת Singapore Air Show

​​​​תערוכת Singapore Air Show מתקיימת אחת לשנתיים והיא אחת התערוכות הגדולות והמובילות בעולם בתחום התעופתי/ביטחוני, והגדולה ביותר באסיה - הן מבחינת כמות המבקרים והן מבחינת שטחי התצוגה. בתערוכה מוצגים נושאים מתחום היבשה על אף היותה תערוכה אווירית. 

הביתן הלאומי בתערוכה של 2016

נתוני תערוכת 2016:

  • מעל 1,000 תעשיות מציגות מ- 48 מדינות​

  • מעל 48,000 מבקרים מ- 143 מדינות

  • 286 משלחות רשמיות מ- 90 מדינות

 

תערוכת Singapore Air Show 2018 תתקיים בין התאריכים 16-21 פברואר 2018. 

 

גם בתערוכה זו סיב"ט יארגן את השתתפות התעשיות הביטחוניות הישראליות במסגרת ביתן לאומי. ההשתתפות בתערוכה, במסגרת זו, מעניקה הזדמנות לתעשיות הביטחוניות ליצור קשרים עם בעלי תפקידים בכירים, הרלוונטיים לתהליכי הרכש והן עם התעשיות הזרות באזור, במטרה לבחון את האפשרויות לשיתופי פעולה.

לפרטים על השתתפות בתערוכה במסגרת הביתן הלאומי לחצ/י כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית בסיב"ט:

אלונה לוינטל

טלפון: 03-6975515

דוא"ל: alona_levintal@mod.gov.il