Close search

תערוכות ביטחוניות בעולם

​​​​תערוכות ביטחוניות, המתקיימות ברחבי העולם, הן פלטפורמה להעצמת החשיפה בעיני לקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים. בסיב"ט מארגנים ומפיקים בתערוכות ביטחוניות אלו ביתן לאומי של מדינת ישראל, המאגד בתוכו את התעשיות הביטחוניות הישראליות הנחשבות למובילות בעולם. הביתן מהווה מוקד משיכה למבקרים המקצועיים בתערוכות.​

בנוסף, פועלים בסיב"ט להזמנה ואירוח של משלחות רשמיות מקרב בכירי מערכת הביטחון בעולם ומקבלי החלטות מהתעשיות המובילות הבינלאומיות, באמצעות נספחי צה"ל ונציגי משרד הביטחון בעולם. בין היתר מציגים הביתנים הלאומיים את היכולות הטכנולוגיות המתקדמות, המאפיינות את התעשיות הישראליות ומושכות אל הביתנים קהל מקצועי רב.

בכל תערוכה משקיעים בסיב"ט רבות בשימוש ובהפעלה של כל כלי התקשורת השיווקית והתדמיתית ובהפצת אמצעי קידום לגורמים הרלוונטיים. על הצלחת הביתנים הלאומיים ניתן ללמוד מהעלייה העקבית בהיקפי הביתנים הלאומיים, הן מבחינת מספר התעשיות המשתתפות בהם והן מבחינת היקף שטחי התצוגה.

בסיב"ט שותפים בתהליך זה החל מאיתור מושכל של התערוכה הרלוונטית, המשך בניתוח האינפורמציה והעברתה לתעשיות, עמידה בקשר שוטף ותיאום עם המארגנים לטובת התעשיות, עיצוב והקמת הביתן ועד לפירוקו בתום התערוכה. לאורך כל הדרך מלווים אנשי סיב"ט את התעשיות המשתתפות ומעניקים להן הדרכה מלאה.

תכנון שנתי להשתתפות בתערוכות ביטחוניות

ההחלטה לגבי השתתפות בתערוכה מתקבלת בסיב"ט בהתחשב בקריטריונים שונים, ביניהם דרישות התעשיות הביטחוניות, חיוניות הקשרים הביטחוניים עם המדינה שבה מתקיימת התערוכה וכן ניסיון העבר.קיימות תערוכות עיקריות, שבהן סיב"ט משתתף דרך קבע, וקיימות תערוכות נוספות שבהן נבחנת ההשתתפות לגופו של עניין, בשיתוף התעשיות הביטחוניות.​

ההשתתפות בתערוכה ביטחונית מותנית ברישום במרשם הייצוא הביטחוני של אגף הפיקוח על הייצוא ובקבלת רישיונות כנדרש על-פי חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני. באחריות היצואן לדאוג להסדרת הרישום מול אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

איך ניתן להשתתף בתערוכה?

אגף סיב"ט נערך להשתתפות בתערוכה ומשריין שטח במיקום מועדף כשנה ויותר לפני מועד פתיחתה. כדי להבטיח מקום בתערוכה, רצוי לקבל החלטה בשלב מוקדם.

ניתן להשתתף בביתן הישראלי בשני אופנים:

1. תצוגה רגילה - הכוללת במה, שטיח, קירות היקפיים, שם חברה על גבי עמוד עיצובי.

2. תצוגה תדמיתית - ערכת תצוגה הכוללת במה, שטיח, קירות היקפיים, פנל גרפי מואר, דלפק/ארונית, כיסא Stool לשימוש נציג החברה. ההשתתפות באמצעות עמדת תדמית חוסכת למציג את העבודה מול המעצב ואת ההגעה המוקדמת לשטח התערוכה.

לרשימת התערוכות בהן משתתף סיב"ט ב-2017 לחץ/י כאן

לרשימת התערוכות המתקיימות ב-2017 לחץ/י כאן

נציגי סיב"ט יוכלו לסייע ליצואן בקבלת ההחלטה באשר לאופן השתתפותו בה (תצוגה רגילה/תדמיתית), תוך בחינת התנאים המתאימים ביותר עבורו כגון: גודל השטח, מיקום, עזרים נדרשים וכדומה.

השתתפות בתערוכה באמצעות סיב"ט כוללת שירותים רבים שאינם נכללים בהשתתפות ישירה מול הנהלת התערוכה, ביניהם: פלטפורמה של ביתן (במה, שטיח, קירות היקפיים), שירותים נוספים כגון חדרי דיונים, אבטחה, וכמובן קידום שיווקי באמצעות פרסומים ייעודיים לתערוכה, חשיפה בעיתונות המקצועית הבינלאומית, באמצעות קשרי עיתונות ויחסי ציבור (בתערוכות נבחרות) ועוד. בנוסף, ייעוץ באופן ההשתתפות, סיוע וליווי בכל ההיבטים הלוגיסטיים של התערוכה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית בסיב"ט:

​ראש חטיבת תקשורת שיווקית ותערוכות:

אלונה לוינטל​

דוא"ל:

alona_levintal@mod.gov.il

טלפון:​

03-6975515​

פקס:​

03-6934639​