Close search

לו"ז תערוכות לשנת 2017

​​​​

תערוכהמועדמקוםאופי התערוכה​
Aero India
 ביתן לאומי
14-18 בפ​ברוארבנגלור, הודואווירית
LAAD
 ביתן לאומי
4-7 באפרילריו דה ז'נרו, ברזילביטחונית כללית​​​
IMDEX
 מתחם לאומי
16-18 במאיסינגפורימית
Paris Air Show
ביתני משרדים
19-25 ביוניפריז, צרפתאווירית
MSPO
 ביתן סיב"ט
5-8 בספטמברקלצה, פוליןביטחונית
DSEI
ביתן סיב"ט
12-15 בספטמברלונדון, אנגליהביטחונית
AUSA
ביתן לאומי לתקו"ב
9-11 באוקטוברוושינגטון, ארה"בצבאית-יבשתית
Korea Air Show
ביתן לאומי
17-22 באוקטוברסיאול, קוריאהאווירית

Defense & Security

ביתן לאומי

6-9 בנובמברבנגקוק, תאילנדביטחונית-אבטחתית
Expodefensa
מתחם לאומי
4-6 בדצמבר בוגוטה, קולומביהביטחונית - אבטחתית