Close search

תערוכת Eurosatory

​​​​​​​​תערוכת יורוסאטורי הינה התערוכה הביטחונית הבינלאומית הגדולה ביותר תחום היבשה וה-HLS (ביטחון פנים). התערוכה משמשת במה מצוינת לתעשיות ביטחוניות להצגת מוצריהן ויכולותיהן הטכנולוגיות.

​​חנוכת הביתן הישראלי, תערוכת Eurosatory 2016

תערוכת Eurosatory 2016 התקיימה בפריז בין התאריכים ביוני 2016. נתוני התערוכה מציגים עליה עקבית בכל הפרמטרים:

  • מעל 1,500 מציגים מ- 57 מדינות.

  • מעל 57,000 מבקרים מ-140 מדינות ו-713 עיתונאים.

  • 212 משלחות רשמיות מ-94 מדינות.​


 

 

 

 
במסגרת התערוכה הקים סיב"ט ביתן לאומי בהשתתפות 26 תעשיות ישראליות. מעבר לביתן ייחודי, עמדו לרשות משתתפי הביתן גם סדרה של כלים שיווקיים שונים, במטרה לקדם את החברות למול קהלי היעד שלהן, הנוכחים ומבקרים באירוע:
קידום באמצעות מפגשים - הבאת בכירים ומנהלי תכניות לביקור/פגישות בביתן הלאומי במסגרת ביקורי משלחות רשמיים. 
  • פעילות B2B- לראשונה במסגרת הביתן הלאומי, עמד לרשות התעשיות שירות ייעודי לתיאום מפגשים לצרכי שיתופי פעולה. במסגרת הפעילות, שזכתה לשביעות רצון גבוהה בקרב התעשיות, התקיימו 41 פגישות עסקיות.

  • קידום וחשיפה באמצעות פרסומים ייעודיים.

  • קידום באמצעות פעילות תקשורתית ויח"צ- בתערוכה התקיימו 103 מפגשים עם עיתונאים ומעל 120 קטעי עיתונות פורסמו המקדמים את התעשיות הביטחוניות הישראליות והפתרונות שהוצגו על ידן.

​​התערוכה הבאה תתקיים ביוני 2018. ​


לפרטים נוספים ניתן לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית בסיב"ט:

אלונה לוינטל

טלפון: 03-6975515

דוא"ל: alona_levintal@mod.gov.il