Close search

תערוכות ביטחוניות ברחבי העולם

​תערוכות ביטחוניות, המתקיימות ברחבי העולם, הן פלטפורמה להעצמת החשיפה בעיני לקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים.

​בסיב"ט מארגנים ומפיקים בתערוכות ביטחוניות אלו ביתן לאומי של מדינת ישראל, המאגד בתוכו את התעשיות הביטחוניות הישראליות הנחשבות למובילות בעולם. הביתן מהווה מוקד משיכה למבקרים המקצועיים בתערוכות.

בנוסף, פועלים בסיב"ט להזמנה ואירוח של משלחות רשמיות מקרב בכירי מערכת הביטחון בעולם ומקבלי החלטות מהתעשיות המובילות הבינלאומיות, באמצעות נספחי צה"ל ונציגי משרד הביטחון בעולם. בין היתר מציגים הביתנים הלאומיים את היכולות הטכנולוגיות המתקדמות, המאפיינות את התעשיות הישראליות ומושכות אל הביתנים קהל מקצועי רב. קרא עוד...

הביתן הלאומי בתערוכת AUSA 2014
loading

התערוכות הביטחוניות