Close search

תערוכת ADEX

תערוכת ADEX הינה תערוכה ביטחונית כללית המתקיימת באזרביג'אן ומוצגים בה מגוון תחומים מהעולם הביטחוני: יבשה, אוויר, ים וביטחון פנים (HLS). בספטמבר 2016 נערכה התערוכה בפעם השנייה, בבירת אזרביג'אן, באקו, במרכז הכנסים הגדול במדינה Baku Expo Exhibition and Convention Center. בתערוכה השתתפו יותר מ-200 חברות וביקרו בה 30 משלחות רשמיות מ-44 מדינות.

הביתן הישראלי בתערוכת ADEX 2016

אזרביג'אן מהווה הזדמנות לתעשיות הישראליות, שכן למדינה צרכים מגוונים בתחומי ביטחון ו-HLS , הכוללים הגנת גבולות, הגנת מתקנים אסטרטגיים, התמודדות עם הגנה על מים כלכליים ועוד. לצד צרכים מגוונים, עומדים לרשות המדינה תקציבים משמעותיים לצרכי רכש ותהליכי מודרניזציה.

תערוכת ADEX 2016 היוותה הזדמנות עבור התעשיות הישראליות להיחשף לגופי הביטחון השונים, הפועלים במדינה ולהציג בפניהם את התוצרת הישראלית בצורה בלתי אמצעית.

ההשתתפות בתערוכה, במסגרת המתחם שמאורגן ע"י סיב"ט, מעניקה הזדמנות לתעשיות הביטחוניות להיחשף לגורמים רלוונטיים ומקבלי ההחלטות, ליצור קשרים עם בעלי תפקידים בכירים, הרלוונטיים לתהליכי הרכש ועם התעשיות המקומיות, במטרה לבחון את האפשרויות לשיתופי פעולה.

התערוכה הבאה מתוכננת להתקיים בספטמבר 2018.​​

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית בסיב"ט:

אלונה לוינטל

טלפון:

03-6975515​

דוא"ל:​

alona_levintal@mod.gov.il