Close search

תערוכת Korea Air Show

​​​​​​​תערוכת Korea Air Show הנערכת בסיאול, בירת קוריאה הדרומית, הינה תערוכה ביטחונית המתמקדת במערכות וציוד הגנה בתחומי האוויר, היבשה והים. ​

התערוכה מתמקדת במערכות וציוד הגנה בתחומי האוויר, היבשה והים

התערוכה האחרונה נערכה בין התאריכים 17-22 באוקטובר 2017, וסיב"ט אירגן בה ביתן לאומי.

ההשתתפות בתערוכה, במסגרת הביתן הלאומי, מעניקה הזדמנות לתעשיות הביטחוניות ליצור קשרים הן עם בעלי תפקידים בכירים, הרלוונטיים לתהליכי הרכש, והן עם התעשיות הזרות באזור, במטרה לבחון את האפשרויות לשיתופי פעולה.​

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית בסיב"ט:

אלונה לוינטל

טלפון:

03-6975515​

דוא"ל:​

alona_levintal@mod.gov.il