Close search

תערוכת IMDEX

​​​תערוכת IMDEX הינה התערוכה הימית הגדולה ביותר באסיה. התערוכה מתקיימת מדי שנתיים ונמשכת שלושה ימים ברציפות. ​

התערוכה הימית הגדולה ביותר באסיה 


התערוכה האחרונה התקיימה בסינגפור בין התאריכים 16-18/5/2017. פרטים נוספים לגבי התערוכה ניתן לראות באתר www.imdexasia.com.

באזור מזרח אסיה בכלל, ובסינגפור בפרט, ישנו צורך הולך וגובר בפתרונות הקשורים לתחום הימי. עם זאת, תערוכה זו מוכוונת לא רק לתחום הימי, אלא גם לתחומי האוויר והיבשה, הגובלים בשימושים ימיים. זוהי הזדמנות לפלטפורמה שיווקית נוספת לכניסה לשוק האסייתי.

ב-2013 לקח סיב"ט לראשונה חלק בתערוכה, מתוך מטרה להגדיל את החשיפה ליכולות התעשיות הביטחוניות הישראליות בתחום הימי. ההשתתפות בתערוכה, במסגרת המתחם המאורגן על-ידי סיב"ט, מעניקה הזדמנות לתעשיות הביטחוניות ליצור קשרים הן עם בעלי תפקידים בכירים, הרלוונטיים לתהליכי הרכש, והן עם התעשיות הזרות באזור, במטרה לבחון שיתופי פעולה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית בסיב"ט:

אלונה לוינטל

טלפון: 03-6975515

דוא"ל: alona_levintal@mod.gov.il