Close search

קידום תעשיות קטנות ובינוניות

​משרד הביטחון ואגף סיב"ט רואים חשיבות רבה בקידום הייצוא הביטחוני של התעשיות הקטנות והבינוניות, מתוך היותן נכס לביטחון וכלכלת ישראל. חטיבת פיתוח עסקי ותקו"ב (תעשיות קטנות ובינוניות) מעמידה לרשות היצואן מגוון אמצעים כדי לתת מענה מותאם וייעודי לצרכיו, ביניהם, מרכז ללימודי ייצוא ביטחוני סיוע בתכניות שיווק בינלאומיות, מידע עסקי מותאם, סבסוד בהשתתפות תערוכות ביטחוניות ברחבי העולם וסיוע ביצירת שיתופי פעולה.

אילו תעשיות נחשבות כתעשייה קטנה/בינונית?

תעשייה קטנה

חברה הרשומה במרשם היצואנים של משרד הביטחון, המייצרת מוצרים, ידע ושירותים בישראל ובעלת מחזור מכירות שנתי של עד 20 מיליון ₪.

תעשייה בינונית

חברה הרשומה במרשם היצואנים של משרד הביטחון, המייצרת מוצרים, ידע ושירותים בישראל ובעלת מחזור מכירות שנתי של 100-21 מיליון ₪.

תעשייה בינונית +

חברה הרשומה במרשם היצואנים של משרד הביטחון, המייצרת מוצרים, ידע ושירותים בישראל ובעלת מחזור מכירות שנתי של 400-101 מיליון ₪.

חטיבת פיתוח עסקי ותקו"ב יישמה אמצעים ייחודיים עבור התעשייה הקטנות והבינוניות, אשר יאפשרו להן לקדם את הייצוא הביטחוני וביניהם הכשרה והכוונה, חשיפה להליכי הבירוקרטיה שהן צפויות להיתקל בהן, הכרת ההזדמנויות והסיכונים הכרוכים בייצוא הביטחוני ועוד.

תהליך ליווי היצואן מטעם סיב"ט הינו מקיף - החל מפגישת היכרות וסיוע בהכוונה בנושאי רישיונות שיווק, דרך סיוע ספציפי בשווקי היעד והמלצה להשתתפות בתערוכות רלוונטיות, וכלה ביצירת שיתופי פעולה עם גורמים זרים ויצואנים נוספים בישראל.

שירותי סיב"ט עבור התעשיות הקטנות והבינוניות

על מנת לקדם את הייצוא הביטחוני של התעשיות הקטנות והבינוניות, נותן אגף סיב"ט את השירותים הבאים:

 • הקמת חטיבה ייעודית בסיב"ט המפתחת ומובילה את המענה הייחודי.

 • פורום ראש סיב"ט לתעשיות קטנות ובינוניות, אחת לחודשיים, 10-5 חברות בכל פעם.

 • חיבור ללקוחות זרים – משלחות נכנסות ויוצאות.

 • רכש מידע עסקי ייעודי והפצתו ב-ecom (אתר קהילת היצואנים הביטחוניים).

 • איסוף מידע על השווקים מחטיבות השיווק והנציגויות והפצתו ב-ecom.

 • השתתפות בביתנים לאומיים בתערוכות ביטחוניות בינלאומיות, כולל החלת מדיניות סבסוד לתקו"ב.

 • הנחה בהדגמות וביקורים בצה"ל.

 • קידום וסיוע מול נספחי צה"ל ונציגי משרד הבטחון בחו"ל.

 • שיתופי פעולה בין תעשיות קטנות ובינוניות ישראליות.

 • חיבור לגופים ממשלתיים וארגונים אשר בידיהם כלי סיוע לעסקים קטנים.

 • סמינרים ייעודיים בחו"ל מול לקוחות זרים.

 • חשיפת יצואנים לתקשורת ישראלית וזרה.

 • ביקורים של הנהלת ומערך השיווק של סיב"ט בתעשיות.

 • המרכז ללימודי ייצוא ביטחוני

פעילות המנוהלת על ידי החטיבה לפיתוח עסקי ולתעשיות קטנות ובינוניות. במסגרת פעילות זו נערכים כארבעה כנסים בשנה, כאשר כל כנס ממוקד נושא/טריטוריה. במהלך השנתיים האחרונות (2013-2014)  התקיימו  כנסים בשלל נושאים: כלים ממשלתיים ליצואנים קטנים ובינוניים, כלים לייצוא ביטחוני, HLS ועוד, וכן ימים ייעודיים בנושאים: הודו, ארה"ב ואפריקה. הכנסים מיועדים לכלל היצואנים הביטחוניים, בדגש על התעשייה הקטנה והבינונית, מתוך רצון להעניק כלים ולשתף במידע שיקדם ויחבר את היצואנים לעולם הייצוא הביטחוני ויעזור להם ליצור רשת קשרים.

 • מערכת אתגר 

מאגר מידע המאפשר חשיפה וקידום של מוצרי התעשייה הביטחונית ללקוחות קיימים ופוטנציאליים. הרישום למערכת "אתגר" מומלץ לכלל היצואנים ומשמעותי בייחוד עבור התעשיות הקטנות והבינוניות. באמצעות רישום למערכת, ניתן להגדיל את סיכויי החשיפה של היצואן לדסקאי סיב"ט, שאינם מכירים את כלל החברות בשוק הביטחוני. מערכת "אתגר" מגדילה את הסיכויים ליצירת הזדמנויות עסקיות חדשות.

 • סיוע במימון חלקי למטרת חשיפה באמצעות תקשורת שיווקית

1. סבסוד השתתפות בתערוכות. (10 תעשיות קטנות ובינוניות ב- 6 תערוכות בשנה): אגף סיב"ט מסייע בסבסוד של תעשיות קטנות ובינוניות בתערוכות ביטחוניות המתקיימות ברחבי העולם. אם מחזור המכירות השנתי של התעשייה קטן מ-50 מיליון שקלים, תידרש התעשייה לשלם רק 50% מעלות נתח השירותים הניתנים על-ידי סיב"ט לשם השתתפות בתערוכה, עבור שטח של עד 12 מ"ר ראשונים. אם מחזור המכירות השנתי של התעשייה קטן מ-20 מיליון שקלים, תידרש לשלם רק 30% מעלות נתח השירותים הניתנים על -ידי סיב"ט לשם השתתפות בתערוכה, עבור שטח של עד 9 מ"ר הראשונים.

2. הנחה בפרסום במדריך היצואנים: מדריך הייצוא הביטחוני הינו מאגר המידע המקיף והעדכני ביותר של התעשייה הביטחונית הישראלית, המאפשר חשיפה לקהל יעד רחב: לארגונים צבאיים, לרשיות ממשלתיות ולחברות ביטחוניות בינלאומיות. חברות ביטחוניות, שמחזור המכירות השנתי שלהן הינו עד 20 מיליון שקלים, רשאיות לזכות בסבסוד של 50% מעלות הפרסום של עמוד חדש במדריך הייצוא הביטחוני. על מנת לקבל את הסבסודים הללו, על התעשייה להגיש טופס הצהרה לגבי מחזור המכירות השנתי האחרון, החתום על-ידי רואה החשבון של החברה.

 

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא קידום תעשיות קטנות ובינוניות ניתן לפנות לחטיבת פיתוח עסקי ותקו"ב בסיב"ט:

​ראש חטיבת תקו"ב:שחר חורב​
דוא"ל:​

Shahar_horev@mod.gov.il

טלפון: ​03-6977938​
פיתוח עסקי ותקו"ב:יפעת גלט​
דוא"ל:​yfat_glatt@mod.gov.il
טלפון:​03-6976461​
מידע עסקי:

דנה פרץ גבאי

דוא"ל:​dana_peretz@mod.gov.il