Close search

מידע עסקי לרשות היצואן

​חטיבת פיתוח עסקי ותעשיות קטנות ובינוניות (תקו"ב) באגף הסיוע לייצוא הביטחוני (סיב"ט) מהווה צומת מידע עסקי עבור היצואן הביטחוני ועבור תעשיות ביטחוניות ישראליות נוספות. החטיבה יוזמת פרויקטים לאיסוף מידע עסקי ממקורות גלויים רבים ומגוונים, ביניהם היחידות השונות בסיב"ט ומאגרי מידע אודות מדינות, תעשיות, מוצרים ומערכות נשק.

לאחר תרגום ועיבוד המידע שנאסף, מופץ המידע לגורמים הרלוונטיים במערכת הביטחון וכן לתעשיות הביטחוניות.

מידע זה משמש כבסיס ליצירת קשרים עסקיים בין הגורמים השונים בתעשייה הביטחונית ומטרתו לסייע ליצואן בתהליך קבלת ההחלטות בתחום העסקי-שיווקי-ביטחוני.

כחלק מפעילותה מפיצה חטיבת פיתוח עסקי ותעשיות קטנות ובינוניות את המידע הבא:

  • מידע עסקי בנושא הזדמנויות עסקיות, מכרזים ביטחוניים בינלאומיים וסקרי שוק.

  • מענה לשאילתות יזומות בנושאי ביטחון, הכוללות סקירות מדינה בהיבטי פוליטיקה, כלכלה, סדרי כוחות ועוד.

  • איתור והפצת תוכניות רכש וכוונות ומגמות רכש של מדינות זרות.

  • מודיעין תחרותי אודות תעשיות ביטחוניות זרות.

  • המידע העסקי מונגש ליצואן הביטחוני הן באתר קהילת היצואנים והן באמצעות ידיעון אינטרנטי (Newsletter) דו-שבועי המופץ ישירות לדואר האלקטרוני.

המידע נמסר ללא כל תמורה. על מנת להצטרף כמנוי לשירות זה וליהנות ממידע עסקי ישירות לדואר האלקטרוני, יש לשלוח בקשה, בצירוף פרטי הקשר הרלוונטיים, לחטיבת פיתוח עסקי ותעשיות קטנות ובינוניות בסיב"ט.

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא מידע עסקי לרשות היצואנים, ניתן לפנות לחטיבת פיתוח עסקי ותקו"ב בסיב"ט: 

ראש חטיבת פיתוח עסקי ותקו"ב:שחר חורב​
טלפון: ​03-6977938​​
דוא"ל:​shahar_horev@mod.gov.il
פיתוח עסקי ותקו"ב:יפעת גלט​
טלפון: ​03-6976461​​
דוא"ל:​yfat_glatt@mod.gov.il
מידע עסקי:דנה פרץ גבאי
דוא"ל:dana_peretz@mod.gov.il