Close search

חשיפה בינלאומית ע"י תקשורת שיווקית

​​​​​​​​היחידה לתקשורת שיווקית באגף סיב"ט פועלת למיצוב תדמיתן של התעשיות הביטחוניות באמצעות תערוכות ופרסומים לאורך כל השנה. הפעילות המגוונת, המתבצעת בשיתוף התעשיות הביטחוניות, מאפשרת שימת דגש והתחשבות בצורכי כל אחת מהתעשיות הביטחוניות.

תערוכות ביטחוניות ברחבי העולם
תערוכות ביטחוניות, המתקיימות ברחבי העולם, הן פלטפורמה להעצמת החשיפה בעיני לקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים. בסיב"ט מארגנים ומפיקים בתערוכות ביטחוניות אלו ביתן לאומי של מדינת ישראל, המאגד בתוכו את התעשיות הביטחוניות הישראליות הנחשבות למובילות בעולם. הביתן מהווה מוקד משיכה למבקרים המקצועיים בתערוכות.

בנוסף, פועלים בסיב"ט להזמנה ואירוח של משלחות רשמיות מקרב בכירי מערכת הביטחון בעולם ומקבלי החלטות מהתעשיות המובילות הבינלאומיות, באמצעות נספחי צה"ל ונציגי משרד הביטחון בעולם. בין היתר מציגים הביתנים הלאומיים את היכולות הטכנולוגיות המתקדמות, המאפיינות את התעשיות הישראליות ומושכות אל הביתנים קהל מקצועי רב.

בכל תערוכה משקיעים בסיב"ט רבות בשימוש ובהפעלה של כל כלי התקשורת השיווקית והתדמיתית ובהפצת אמצעי קידום לגורמים הרלוונטיים. על הצלחת הביתנים הלאומיים ניתן ללמוד מהעלייה העקבית בהיקפי הביתנים הלאומיים, הן מבחינת מספר התעשיות המשתתפות בהם והן מבחינת היקף שטחי התצוגה.

בסיב"ט שותפים בתהליך זה החל מאיתור מושכל של התערוכה הרלוונטית, המשך בניתוח האינפורמציה והעברתה לתעשיות, עמידה בקשר שוטף ותיאום עם המארגנים לטובת התעשיות, עיצוב והקמת הביתן ועד לפירוקו בתום התערוכה. לאורך כל הדרך מלווים אנשי סיב"ט את התעשיות המשתתפות ומעניקים להן הדרכה מלאה.

תכנון שנתי להשתתפות בתערוכות ביטחוניות
ההחלטה לגבי השתתפות בתערוכה מתקבלת בסיב"ט בהתחשב בקריטריונים שונים, ביניהם דרישות התעשיות הביטחוניות, חיוניות הקשרים הביטחוניים עם המדינה שבה מתקיימת התערוכה וכן ניסיון העבר.

קיימות תערוכות עיקריות, שבהן סיב"ט משתתף דרך קבע, וקיימות תערוכות נוספות שבהן נבחנת ההשתתפות לגופו של עניין, בשיתוף התעשיות הביטחוניות.
ההשתתפות בתערוכה ביטחונית מותנית ברישום במרשם הייצוא הביטחוני של אגף הפיקוח על הייצוא ובקבלת רישיונות כנדרש על-פי חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני. באחריות היצואן לדאוג להסדרת הרישום מול אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

לתוכנית התערוכות בשנת 2017 לחץ/י כאן.

איך ניתן להשתתף בתערוכה?
אגף סיב"ט נערך להשתתפות בתערוכה ומשריין שטח במיקום מועדף כשנה ויותר לפני מועד פתיחתה. כדי להבטיח מקום בתערוכה, רצוי לקבל החלטה בשלב מוקדם.
ניתן להשתתף בביתן הישראלי בשני אופנים:
1. תצוגה רגילה - הכוללת במה, שטיח, קירות היקפיים, שם חברה על גבי עמוד עיצובי.
2. תצוגה תדמיתית - ערכת תצוגה הכוללת במה, שטיח, קירות היקפיים, פנל גרפי מואר, דלפק/ארונית, כיסא Stool לשימוש נציג החברה. ההשתתפות באמצעות עמדת תדמית חוסכת למציג את העבודה מול המעצב ואת ההגעה המוקדמת לשטח התערוכה.

נציגי סיב"ט יוכלו לסייע ליצואן בקבלת ההחלטה באשר לאופן השתתפותו בה (תצוגה רגילה/תדמיתית), תוך בחינת התנאים המתאימים ביותר עבורו כגון: גודל השטח, מיקום, עזרים נדרשים וכדומה.

השתתפות בתערוכה באמצעות סיב"ט כוללת שירותים רבים שאינם נכללים בהשתתפות ישירה מול הנהלת התערוכה, ביניהם: פלטפורמה של ביתן (במה, שטיח, קירות היקפיים), שירותים נוספים כגון חדרי דיונים, אבטחה, וכמובן קידום שיווקי באמצעות פרסומים ייעודיים לתערוכה, חשיפה בעיתונות המקצועית הבינלאומית, באמצעות קשרי עיתונות ויחסי ציבור (בתערוכות נבחרות) ועוד. בנוסף, ייעוץ באופן ההשתתפות, סיוע וליווי בכל ההיבטים הלוגיסטיים של התערוכה.

התקשרות והתחשבנות כספית

כחלק מהתהליך יידרש היצואן לחתום על הסכם המסדיר את השתתפותו בתערוכה (כולל גודל השטח, המחיר, סך סכום העסקה ותנאי התשלום). המחיר שבהסכם נקבע בהתאם להערכת ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בתערוכה ובהסתמך על ניסיון קודם.

לאחר סיום התערוכה תתבצע התחשבנות סופית מול כל אחת מהחברות והתעשיות אשר השתתפו בתערוכה, בהתאם לעלויות בפועל וכן בהתאם להסכמים ולתוספות הספציפיים שנקבעו עבור כל אחת מהחברות.

סבסוד חברות בינוניות וקטנות בתערוכות

במסגרת הסיוע לתעשיות קטנות ובינוניות מיושמת מדיניות סבסוד של שירותי סיב"ט להשתתפות בתערוכות. פרמטרים לזכאות:

חברה ביטחונית שמחזור המכירות השנתי שלה קטן מ- 60 מיליון ₪ משלמת 50% מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט עבור 12 מ"ר הראשונים.

חברה ביטחונית שמחזור המכירות השנתי שלה קטן מ- 30 מיליון ₪ משלמת 30% מעלות נתח השירותים הניתנים ע"י סיב"ט עבור 9 מ"ר הראשונים.

הסבסוד חל גם עבור השתתפות במסגרת תצוגה תדמיתית. כתנאי לקבלת סבסוד תידרש להציג הצהרה על מחזור מכירות שנתי.

פרסומים לקידום השיווק

חטיבת תקשורת שיווקית בסיב"ט מפיקה פרסומים שונים המאפשרים ליצואן לקדם שיווקית את פתרונותיו. מדריך הייצוא הביטחוני, המתפרסם אחת לשנתיים, משמש כמאגר המידע המקיף והעדכני ביותר על התעשייה הביטחונית הישראלית. המדריך כולל מגוון מוצרים ביטחוניים וכן שירותים נלווים בתחום של ידע, של ייעוץ ביטחוני והדרכה.

המדריך מתפרסם בשפות האנגלית והספרדית וכולל שני כרכים ואתר אינטרנט, המאפשרים זיהוי מיידי של חברה או של מוצר מבוקש. למדריך הייצוא הביטחוני לחץ/י כאן.​

מדריך הייצוא הביטחוני משרת את הארגונים הצבאיים, הרשויות הממשלתיות והחברות הביטחוניות הבינלאומיות, המבקשים ליצור שיתופי פעולה תעשייתיים עם החברות הישראליות.

כל אלו, המהווים את קהל היעד של היצואן, רואים במדריך מאגר מוסמך ומהימן בהיותו מופק ומקודם באמצעות משרד הביטחון וסיב"ט. המדריך, היוצא לאור הן במהדורה מודפסת והן במהדורה אלקטרונית (תקליטור ואתר אינטרנט בגרסה המקוצרת), מופץ על-ידי סיב"ט, באמצעות נציגי מערכת הביטחון בחו"ל כגון, נספחי צה"ל ונציגי משרד הביטחון.

המדריך מופץ לכל הגורמים הזרים המעורבים בתהליך החלטות רכש, בקרב ארגונים צבאיים, לגורמי ממשל ולחברות בינלאומיות וכן לעיתונות מקצועית בינלאומית. כמו כן, מדריך זה מחולק בתערוכות ביטחוניות, בהן לוקח סיב"ט חלק במהלך השנה. שני הכרכים מתפרסמים באתר האינטרנט וזוכים לחשיפה רחבה נוספת.

כיצד ניתן לפרסם מוצר במדריך הייצוא הביטחוני?
התנאי לפרסום במדריך הייצוא הביטחוני הוא רישום באגף הפיקוח על הייצוא כיצואן ביטחוני, בעל רישיון שיווק לייצוא ביטחוני. על היצואן לוודא שרישיונו בתוקף, או לחילופין להציג פטור מפיקוח הניתן לו מאגף. לפרטים נוספים לחץ/י כאן

לפרסום במדריך יש לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית בכתובת דוא"ל:
הפרסום במדריך כרוך בתשלום, כפי שנקבע על סמך מכרז, לשם כיסוי ההוצאות הכרוכות בהפקתו.

פרסומים סביב תערוכות
לקראת כל תערוכה בינלאומית מופק עלון שיווקי, שבו נסקרות התעשיות הישראליות הנוטלות חלק באותה תערוכה. העלונים מופצים טרם פתיחת התערוכה באמצעות נספחי צה"ל ונציגי משרד הביטחון וסיב"ט ברחבי העולם, וכן נמסרים בימי התערוכה למבקרים הזרים ולעיתונות המקצועית הבינלאומית.

לקראת כל תערוכה מקים סיב"ט אתר אינטרנט ייעודי, שבו ניתן למצוא מידע לגבי התערוכה והחברות המשתתפות בביתן הלאומי, כולל נושאי תצוגה (Systems on Display) של כל חברה. כחלק מהפעילות השיווקית המבוצעת בחו"ל, מפיק סיב"ט לפני כל תערוכה הזמנה דיגיטלית, המופצת לגורמי ממשל במגוון מדינות ברחבי העולם.

בנוסף, מעניק סיב"ט חשיפה של התעשיות בעיתונות המקצועית הבינלאומית סביב תערוכות מובילות, באמצעות מערך של קשרי עיתונות ויחסי ציבור. הפעילות כוללת קידום וחשיפה חיובית בעיתונות המקצועית הרלוונטית לפני, בזמן ואחרי התערוכה. הפעילות כוללת קיום ראיונות עיתונאיים אחד-על-אחד, יצירת קשרים ישירים בין אנשי הקשר בתעשיות וגורמי סיב"ט לבין הכתבים הרלוונטיים והופעות חיוביות במסגרת ידיעות ומאמרים בעיתונות המקצועית הבינלאומית הביטחונית. הפעילות מתבצעת גם בשטח התערוכה.

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא חשיפה בינלאומית באמצעות תקשורת שיווקית ניתן לפנות לחטיבת תקשורת שיווקית ותערוכות בסיב"ט: 

ראש חטיבת תקשורת שיווקית:אלונה לוינטל​
טלפון: ​03-6975529​
דוא"ל: ​alona_levintal@mod.gov.il
ראש תחום תקשורת שיווקית:לימור בם​
טלפון:​03-6975515​
דוא"ל:​limorm@mod.gov.il
עוזרת בכירה לתקשורת שיווקית:עמית זיו​
טלפון:​03-6977454    ​
דוא"ל:​amit_ziv@mod.gov.il
חטיבת תקשורת שיווקיתsibat_marcom@mod.gov.il