Close search

גווילי אש

​מפעל ההנצחה "גווילי אש" הוא אוסף של דברי פיוט, סיפורים ורשימות, הרהור וחקר, יומנים ואגרות, ציורים וקומפוזיציות מוזיקליות מעזבונם של הנופלים. הספרים נועדו להקים "מצבת כבוד למשוררים לסופרים, לאמנים ולהוגים צעירים שמסרו את חייהם על שחרור המולדת".

​במבוא לאחד מספרי "גווילי אש" כתב עורכו ראובן אבינעם: "הנה הנם גווילי-האש - שרידי נפש של דור-פלאות!".

הקובץ הראשון הופיע ביולי 1952, וחלק לא מבוטל ממנו התבסס על אוסף שריכזה המשוררת אנדה עמיר-פינקרפלד עבור המחלקה להנצחת החייל במשרד הביטחון. מאז ועד היום יצאו לאור שבעה כרכים של "גווילי אש".