Close search

גלעד

​"קורות הארץ הזאת חקוקות באנדרטאות העץ, האבן והברזל. אנשי הארץ המיוסרת הזאת עוצרים לידן – ושואלים. הרבה כוח טמון בשאלות הללו, בסקרנות לדעת, ללמוד ולזכור" - יצחק רבין, 1989.

הנצחת הזיכרון באמצעות גלעד היא אחת הדרכים לבטא את מעשי גבורתם של הנופלים בנוף, על מנת שייוודעו ברבים ויהיו נחלת הכלל. מטרת ההנצחה בנוף היא לקרב את הציבור אל סיפוריהם של אלה שלמענם הוקם הגלעד, ולעגן את זכרם בזיכרון הקולקטיבי.

ב-1951 החליטה המועצה הציבורית להנצחת החייל להקים שמונה גלעדים מרכזיים להנצחת קרבות מלחמת העצמאות. במרוצת השנים הוקמו עוד אנדרטאות רבות, חלקן על ידי מערכת הביטחון וצה"ל וחלקן על ידי המשפחות השכולות וחבריהם של הנופלים. 

מפעל ההנצחה "גלעד" מתעד את האנדרטאות שהוקמו במשך השנים לזכר הנופלים במערכות ישראל. האנדרטאות ניצבות באתרי קרבות ברחבי הארץ, בצמתים ובצדי דרכים, ביישובים, בבתי הספר ובמחנות צה"ל.

ראשיתו של מפעל ההנצחה "גלעד" בתחקיר יסודי שנערך לראשונה בשנות ה-80 ופורסם כספר ב-1989. בעקבות תחקיר נוסף, שנערך בשנים האחרונות ומכיל מידע על אנדרטאות רבות נוספות, שולב באתר "יזכור" פרק "גלעד", המאפשר לצפות בכל האנדרטאות, לעיין בסיפורן ובשמות החללים המונצחים בהן, ולקבל מידע על מיקומן ודרכי ההגעה אליהן.