Close search

אתר "יזכור"

אתר "יזכור" הוא אתר הנצחה מיוחד באינטרנט, שהוקם לכבודו של כל אחד מחללי מערכות ישראל, מהתחלת המאבק הציוני בארץ, דרך הקמת המדינה ועד עצם היום הזה. אתר זה הוקם כגלעד לכל אחד מהלוחמים והלוחמות שנפלו בארץ ישראל ומעבר לגבולותיה ולזכר כולם כאחד.

​הכניסה לאתר כמוה כצעידה במסדרונות ארוכים של המוזיאון ההיסטורי והערכי של עמנו הנשקפים מתוך סיפורי חייהם של הנופלים. מסדרונות אלה מובילים אותנו מפרק אחד בתולדות המדינה אל משנהו, וכן בין סיפורים של גבורה, הקרבה, רעות ומסירות נפש.

באתר "יזכור" תמצא כל משפחה שכולה את יקירה, ולמעשה היא השותפה להנצחת זכרו ודמותו האהובה. מדינת ישראל מכבדת את זכרו של כל אחד מהנופלים, נוצרת למשמרת נצח את סיפור חייו ומאפשרת בכך להכיר ולהוקיר את דמותו.

באתר "יזכור" מופיעים שמותיהם, מקום קבורתם, סיפורי חייהם והאנדרטאות שבהן מונצחים הנופלים. באתר קיימים גם תכנים נוספים רבים: מידע על אירועי יום הזיכרון, פרקי קריאה ושירה, אגרות שר הביטחון, המעטפות והבולים המוענקים מדי שנה למשפחות השכולות, מסלול המבקרים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ועוד. בנוסף, ניתן לקבל מידע על החללים בני אותו יישוב, או על חללים הקבורים באותו בית עלמין.

הנכם מוזמנים לכבד ולהוקיר את זכר הנופלים ולבקר באתר. כל מבקר אשר ייקח עמו זיכרון של לפחות נופל אחד - של שמו, של תמונתו, של עיקרי סיפור חייו ומותו - יהפוך את הזיכרון לזיכרון חי. כל זיכרון כזה הוא עוד חוליה בשרשרת ההנצחה האמיתית, זו שאנו כולנו מחויבים לה.