Close search

מוזיאון האצ"ל בתל אביב - בית ז'בוטינסקי

​הסיור במוזיאון האצ"ל ממחיש את החיים במחתרת ומהווה מסע בזמן לאורך 17 שנות תולדות הארגון הצבאי הלאומי. התצוגה מתארת את פעילות הארגון בהשיבו מלחמה לתוקפנות הערבית, במאבק לחיסול שלטון המנדט בארץ ישראל ובסלילת הדרך לחידוש העצמאות העברית. 

במוזיאון קיימים שני מיזמים אורקוליים הממחישים את פועלו של זאב ז'בוטינסקי ואת סיפור ההעפלה הבלתי לגאלית - "אף על פי", שאורגנה על ידי בית"ר והאצ"ל. עשרות ספינות עשו את דרכן לארץ ישראל, ביניהן האונייה "סקריה" שנשאה את מספר העולים הגדול ביותר, 2,400 מעפילים, והאונייה סטרומה שטבעה על כל נוסעיה מפגיעת טורפדו שנורה על ידי צוללת סובייטית.

המוזיאון מציג את פעולות האצ"ל - את האומץ, ההקרבה, הרעות, הדבקות במטרה וכושר האילתור שנדרשו מלוחמי האצ"ל, תכונות וערכים שהאצ"ל ושאר המחתרות הנחילו לצה"ל. הפעולות כוללות את התקיפה על מלון המלך דוד, תקיפת שדות התעופה, תקיפת כלא עכו ופעולות נוספות שנחקקו בהיסטוריה של ארץ ישראל.

קיר מיוחד במוזיאון מוקדש לסיפורם של עולי הגרדום וללוחמי האצ"ל שנפלו במאבק.

התערוכה במוזיאון כוללת מסמכים, קטעי עיתונות, צילומים וסרטים, כלי נשק ודגמים אור-קוליים הממחישים את פעילות הארגון. ​


​למידע נוסף:

כתובת:

תל אביב, רחוב המלך ג'ורג' 38 (בית ז'בוטינסקי)

טלפון:​

03-5253307

03-5284001

פקס:​

03-5251387

דוא"ל:​

Etzel_museum@mod.gov.il

​ימים ושעות הביקור:

ימים א' - ה', 16:00 - 08:00.

מחיר כרטיס כניסה:

מבוגר - 15 ₪. נוער, סטודנט, גמלאי - 10 ₪. בני משפחות שכולות: ללא תשלום.​