Close search

מוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה

​​​​​מוזיאון ההעפלה וחיל הים (ע"ש דוד הכהן) מציג את סיפור ההעפלה והמאבק למען עלייה לארץ ישראל בין השנים 1948-1934, שהיווה אחת מאבני הדרך להקמת המדינה, באמצעות חזיונות אור-קוליים, צילומים, מסמכים היסטוריים, קטעי עיתונות וממצאים שונים.

​הביקור במוזיאון מתחיל בסיפור ההעפלה - המאבק על זכותנו לעלות לארץ ישראל בין השנים 1934-1948. מאבק המעפילים וה​​יישוב היו אחת מאבני הדרך להקמת המדינה. אוניית המעפילים "אף על פי כן" משמשת מוצג מרכזי בפרק ההעפלה ובאמצעותה מסופר סיפור ההעפלה כולו. 

אגף​​ מיוחד מוקדש לתולדות חיל הים ששורשיו נטועים במפעל ההעפלה. באגף ניתן להתרשם מצילומים, תעודות, תרשימי קרב, דגמי אניות, ומוצגים מקוריים.​​ בחצר המוזיאון נמצאות גם ספינת טילים וצוללת שבהן ניתן לבקר.​

 ​לתיאום ביקורי קבוצות 

דוא"ל haapala.mus@gmail.com
טלפון: 072-2798030

כתובת: ההגנה 65 חיפה