Close search

בן גוריון: "אישה בממשלה - חובת כבוד"

ארכיון צה"ל במשרד הביטחון, המציין בימים אלה 70 שנה להיווסדו, חושף היום לקראת יום האישה הבינלאומי מכתב נדיר שכתב ראש הממשלה דוד בן-גוריון בשנת 1948, ​​​ובו הוא מדבר על חשיבותן של נשים בממשלת ישראל ומסביר מדוע חובתנו לכלול נשים בממשלה. את המכתב מיען בן גוריון לשורה של ארגוני נשים: מועצת הפועלות, הסתדרות נשים ציוניות ויצ"ו , נשי מזרחי "אמן", התאחדות נשים לשווי זכויות, ארגון הפועלות של הפועל המזרחי, הסתדרות נשי "הדסה" והסתדרות עולמית של נשים ציוניות-ויצ"ו עולמית.

בין היתר כותב דוד בן-גוריון על הזכות הגדולה שיש במינוי אישה לממשלת ישראל: "אני חושב מינוי אישה לממשלה לזכות גדולה (וזאת אומרת גם חובה) ליישוב". בנוסף כותב דוד בן-גוריון על מדוע יש חובה לכלול נשים בממשלה: "לי נראה הדבר כחובת כבוד, לא רק כלפי אמותינו, אחיותינו, נשינו ובנותינו, הנושאות בעול שווה אותנו לבניין הישוב ועיצוב דמותו, אלא גם כלפי העולם הרחב וכלפי שכנינו. שיתוף אישה בממשלה יש בו משום דגל - דגל חרות האדם ושוויונו".

בן גוריון מכתב יום האישה.jpg
 

בנוסף חושף הארכיון מכתב של אסתר ארדיטי, שזכתה לשם "המלאכית בלבן". ארדיטי הצילה טייס ונווט לאחר התרסקות מטוסם סמוך לבסיסה בשנת 1954. על מעשה זה קיבלה את צל"ש הרמטכ"ל שלאחר מכן הומר לעיטור המופת, הגבוה ביותר שניתן לאשה.

זמן קצר לאחר מכן גילה מפקד החיל, האלוף דן טולקובסקי, כי ארדיטי הינה חיילת בודדת שחיה בבסיס גם בחופשות. במכתב שנחשף כעת, הוא מבקש לדאוג לארדיטי, לקידומה ולתנאיה. האלוף טולקובסקי, מגלה רגישות לעתידה וכותב: "לכשיתקרב מועד שחרורה יש לעזור לה ולכוונה להכניסה למסגרת לימודים מקצועיים מתאימה... על מנת שהיא לא תלך לאיבוד ותיאלץ לחזור לאיטליה".

 

15 שנים מאוחר יותר ביקשה ארדיטי, שהפכה למדריכת טיולים, לפגוש את דוד בן גוריון ביחד עם אורחיה. במכתב הצנוע שכתבה ארדיטי בכתב ידה לראש הממשלה דוד בן- גוריון, היא מספרת לו קצת על עצמה ועל החלום של המשפחה שלה: "משפחה בעלת נתינות איטלקית, אשר חלומה הגדול בחייה, הוא ללחוץ את ידו של מר דוד בן גוריון, הנערץ כל-כל!" ארדיטי מוסיפה : "גם אני אישית אשמח מאוד באותה הזדמנות, ללחוץ את ידו של כבוד מר בן-גוריון".