Close search

לזכרו של חיים גורי

​במשך שנים ארוכות היה המשורר חיים גורי, שנפטר הבוקר בגיל 94, איש מערכת הביטחון בסדיר ובמילואים. מימיו בפלמ"ח ובהגנה, כאחד מחניכי קורס הקצינים בג'וערה, כאיש חטיבת הנגב, פלוגת אנשי הגח"ל ובהמשך כקצין חינוך ולוחם בצה"ל. הוא לחם במלחמת ששת הימים בקרב על ירושלים והיה לקצין חינוך בסיני בשנות השבעים. דמותו כלוחם וכמשורר חיזקה את חיילי צה"ל במהלך השנים והיוותה מופת של ספרא וסייפא.

גורי לאתר.jpgלוחם ומשורר. גורי ז"ל בצעירותו

בארכיון צה"ל במשרד הביטחון חומרים רבים מתקופות אלה והם שוחררו כעת לפרסום בתקשורת. בין התמונות תמונותיו של גורי עם האלופים שלמה להט (צ'יץ), מנחם מרון (מנדי), אברהם אדן (ברן) ועוזי נרקיס ואנשי הפלמ"ח בני דורו שאול ביבר, יוסקה יריב, בני מהרשק ואחרים. כמו כן, פירסם הארכיון את המסמך המלא שכתב גורי ליגאל ידין בנושא הקמת יחידת הצנחנים של צה"ל. גורי שימש כמפקד קורס הצניחה הראשון של צה"ל.

מכתב גורי.jpg הדף הראשון במכתב ששלח גורי לידין