Close search

"עסק הביש": ג'יבלי מבקש לפרוש

​​​62 שנים לאחר "עסק הביש", חשף היום (ה) ארכיון צה"ל במשרד הביטחון מסמכים היסטוריים נוספים הקשורים לפרשה. ​בין היתר נחשפת בקשתו שלראש אמ"ן דאז, בנימין ג'יבלי, משר הביטחון, משה דיין, ומהרמטכ"ל, חיים לסקוב לסיים את שירותו הצבאי: "כדי לא להעמיד אותך ואת הרמטכ"ל בפני השאלה הקשה בקשר לשירותי בצה"ל, החלטתי לבקשך לאשר לי לפרוש מצה"ל". 

 

 

בבקשתו של ראש אמ"ן לפרוש מצה"ל מדגיש ג'יבלי: "אני חוזר ואומר שהוראתי לפעולה ניתנו לפי הוראת שר הביטחון דאז.. והנני דוחה לחלוטין את מסקנות ועדת השרים". ג'יבלי מסיים באומרו: מסיבות שנוצרו...אני מבקשך לשחררני משירותי בצה"ל".

עוד מפרסם הארכיון את מכתבו של הרמטכ"ל לסקוב לשר הביטחון דיין בשאלה האם להעלות בדרגה את  ג'יבלי:  "לאל"מ ג'יבלי שם רע בצה"ל וכל עוד לא ינוקה שמו ע"י עובדות ועבודה יעמוד הדבר כמכשול בדרכו בעלייה בדרגה... עם גמר חקירה זו תהיינה שתי דרכים על פיהן נוכל לקבוע אם נקי אל"מ ג'יבלי או לא".

"עסק הביש" הוא כינוי לפרשה שתחילתה בכישלון מספר פעולות של חוליה יהודית שפעלה במצרים ותפיסתה ע"י המצרים בראשית שנות החמישים. החוליה, שתפקידה היה לחבל ולשבש את  היחסים בין מצרים וארצות המערב, הואשמה לאחר תפיסתה בחשד לאירגון פעולות טרור במדינה ופעילות מטעם שירותי הביטחון הישראלים. לאחר מעצר חבריה התברר כי מדובר ביחידה 131 באמ"ן, בפיקודו של מרדכי ( מוטק'ה) בנצור, שתפקידה היה לבצע פעולות חבלה והסחה בתוך שטחן של מדינות אויב בעתות חירום ומלחמה.

בעקבות חשיפת החוליה ומעצר חבריה, התעורר ויכוח ציבורי סביב השאלה "מי נתן את ההוראה?" להפעיל את החוליה. ויכוח זה יצר קרע עמוק בין ראש אמ"ן, אל"מ בנימין ג'יבלי, לבין שר הביטחון דאז, פנחס לבון.


 למסמכים נוספים שנחשפו בפרשת "עסק הביש" לחץ/י כאן​