Close search

"עסק הביש" – מסמכים נדירים נחשפים

61 שנה עברו מאז פרשת "עסק הביש" - הסתבכותו הטרגית של "מבצע סוזאנה" ונפילת רשת אנשי המודיעין הישראלית בידי שלטונות מצרים. לצד השאלה שהובילה את כל הדיונים בפרשה – מי נתן את ההוראה? - ישנן שאלות רבות הנוגעות למעורבותם של אישים נוספים בטיוח העובדות וכן באשר להתנהלותו של המבצע המודיעיני עצמו, שסבלה משורה ארוכה של כשלים.

 

השבוע פירסם ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון שורה של מסמכים הנוגעים לפרשה, בהם קטעים מיומנו של נחמיה ארגוב, שהיה מזכירו הצבאי של דוד בן-גוריון, וכן פרוטוקול של פגישה שנערכה בין שר הביטחון דאז, פנחס לבון, לבין ראש אמ"ן בנימין גיבלי – שתי דמויות מרכזיות בפרשה. המסמכים מספקים נקודות מבט חדשות על ההתרחשויות ומאפשרים לעמוד על מערכות היחסים ששררו אז בצמרת השלטון ובין המעורבים בפרשה.

ארגוב, שמביע הערצה רבה לבן גוריון, מאשים את לבון ביומנו ומטיל עליו את האחריות לפרשה: "מדוע מותר לו לאיש איום זה לחלוש על קיומנו ועל חיי ילדינו? הרי איש זה ממיט אסון אחר אסון על מערכת ההגנה, מערכת המוסר ועל מערכות ישראל, ומי יגיד – הרף?" ואילו בן גוריון מצוטט כאילו ענה לארגוב: "זה לא היה מעניינו של שר הביטחון להחליט על כך. זאת היא שאלה פוליטית ולא ביטחונית...הוא הרי מקובל כאיש פיקח; כיצד הגיע לשיקול והחלטה כה טיפשיים?".

עסק הביש לטקסט.jpg 

עם זאת, בפרוטוקול הפגישה שנערכה בין לבון לבין גיבלי מטיל לבון את מלוא האחריות על גיבלי ואף מאשים אותו שמסר לו מידע שקרי וניסה להטעות אותו: "אבל אני מגיע פה לנקודה העיקרית, לתאריך של ה-16. בנימין, אני מודיע לך עכשיו באופן הרשמי ביותר, שב-16 ביולי  1954 לא התקיימה שום שיחה בינינו ויש לי על זה עדויות של כל משתתפי הישיבה...". אחר כך אומר לבון בפירוש "וכאשר ב-16 נתת את ההוראה – לא היתה לך שום סמכות למתן הוראה". גיבלי טוען לאורך הפגישה כי לבון הוא שנתן לו את ההוראה להפעיל את החוליות, אולם בסופו של דבר אומר ללבון "טוב, אני מקבל עלי את הדין הזה, בסדר".    

בין המסמכים שנחשפו השבוע גם השתלשלות האירועים כפי שהעלה אותה על הכתב מרדכי בנצור, מפקד יחידה 131 שביצעה את הפעולה, וכן דוח של ישיבת מטכ"ל שהתנהלה בנושא.

עסק הביש לטקסט2.jpg