Close search

החלה בניית היכל הזיכרון הלאומי

מערכת אתר משרד הביטחון

​בימים אלה החלה בנייתו של היכל הזיכרון הלאומי – אתר ההנצחה המרכזי לכלל חללי מערכות ישראל, שיוקם בכניסה לבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים. עבודות הבנייה צפויות להימשך כשנתיים.

אגף משפחות והנצחה פועל זה זמן רב להקמת היכל הזיכרון, שאמור לאפשר חוויה אישית וקולקטיבית של הנצחה, וביטוי לחוב המוסרי של המדינה ולציווי של "נזכור את כולם". בהיכל עתידים להתקיים הטקסים הממלכתיים לזכר לחללי מערכות ישראל.

בתקופת עבודות הבנייה יוכלו בני המשפחות השכולות ומבקרים אחרים לגשת לבית הקברות כרגיל, מהכביש המוביל לכניסה להר ולמגרש החנייה. העבודות יימשכו ללא הפסקה בכל שעות היום, למעט בזמן אירועי יום הזיכרון, טקסים מרכזיים ולוויות.

"אנו בטוחים כי עם סיום העבודות יכבד ההיכל את זכרם של כלל חללי מערכות ישראל ויהווה מוקד ביקורים הן לבני המשפחות השכולות והן לכלל עם ישראל", אמר סגן ראש אגף משפחות והנצחה וראש היחידה להנצחת החייל, יעקב גבאי. הוא הוסיף: "אנו מתנצלים על עוגמת הנפש שעלולה להיגרם למבקרים בבית הקברות במהלך תקופת הבנייה".

ההיכל ייבנה בצורת לפיד המתנשא לגובה של 18 מטר, ובכל ימות השנה תבער בו אש זיכרון. קיר השמות של החללים שיעטוף את מבנה ההיכל יחבר יחדיו סיפורים אישיים שישזרו את סיפור הקמתה של מדינת ישראל. ביום האזכרה של החלל יידלק לצד לבנת ההנצחה הממחישה את החשיבות כל אחד מהנופלים נר זיכרון, שיסמל את זיכרון האומה לנתינה העצומה של כל נופל למען המדינה - למען החיים בארץ ישראל.

אתר הנצחה מרכזי.
צילום הדמיה