Close search

פרויקט "הגדר המזרחית" יצא לדרך

​​כלים כבדים של משרד הביטחון פתחו בתחילת השבוע בעבודות להכשרת השטח שעליו תוקם "הגדר המזרחית". את העבודות מוביל ראש מינהלת התפר ושעון חול, תא"ל ערן אופיר, שניהל את פרויקט הקמת הגדר בגבול מצרים וברמת הגולן. במקביל, החל אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון בפרסום מכרזים להקמת הפרויקט כולו. 

אורכו של המקטע שייבנה כ-30 ק"מ. תחילת העבודות

על-פי החלטת הממשלה, אורכו של המקטע שייבנה הינו כ-30 ק"מ, מאילת ועד לחולות סמר (צפונית לתמנע). עבודות ההקמה, בהיקף של כ-300 מיליון ₪, יימשכו כשנה וימומנו מתקציב ייעודי שהעבירה הממשלה למשרד הביטחון. העבודות מתחילות בזמן שיא - פחות משבוע לאחר העברת התקציב.

המכשול שיוקם יכלול גדר מתקדמת, שתתבסס על מודל הגדר שהוקמה בגבול מצרים וברמת הגולן, כבישי מערכת, מגדלי תצפית, חמ"לים ואמצעים מתקדמים נוספים. העבודות יכללו גם הקמת מיגון ייחודי באזור שדה התעופה "אילן רמון", המוקם בימים אלה סמוך לתמנע.

​בתכנון הפרויקט ניתן משקל רב לתוואי השטח הייחודי של הערבה ולמזעור הפגיעה בנוף, בתיאום עם גורמי הגנת הסביבה. בין השאר פותחו פתרונות הידרולוגיים, שיאפשרו את הקמת המכשול בתוואי נחל הערבה, מעברי מים רבים לחיזוק עמידות המכשול, מעברים אקולוגיים לבעלי חיים, וכן פתרונות למניעת קורוזיה, בשל הקרבה לים.