Close search

מגדילים את כמות הנמרים

משרד הביטחון חתם השבוע על הסכם רכישה של ערכות ותובות לצורך ייצור נגמ"שי נמר נוספים, עם חברת GD (ג'נרל דיינמיקס) האמריקנית. ההסכם נחתם על ידי משלחת משרד הביטחון בארה"ב, בעקבות אישור ועדת השרים להצטיידות.

כלי הרק"מ הממוגן ביותר בעולם. נמר

על פי ההסכם, הערכות החדשות יסופקו למשרד הביטחון במהלך שש השנים הבאות. סך הכל היקף חוזה ייצור ערכות ותובות בארה"ב עומד על  310 מיליון דולר ובנוסף ישנו חוזה לייצור מנועים לנמר בהיקף של 250 מיליון דולר.

הנמר, אשר נחשב לכלי הרק"מ הממוגן ביותר בעולם, הוכיח את יכולותיו במבצע "צוק איתן", כשבזמן הלחימה הצילו הנמרים את חייהם של לוחמים רבים ששהו מוגנים בתוך הכלים.

מינהלת טנק המרכבה (מנת"ק) הודיעה כי על פי החלטת משרד הביטחון, כל הנמרים החדשים יצוידו במערכת ההגנה האקטיבית "מעיל רוח", שנחלה הצלחה גדולה בהגנה על טנקי המרכבה במבצע "צוק איתן". כך, למעשה, לכל נגמ"ש תהיה הגנה כפולה.

התובה (גוף הנגמ"ש) תירכש, כאמור, בארה"ב בכספי הסיוע האמריקני. ערכות ומרכיבים נוספים של הנמר ייוצרו בעשרות מפעלים בישראל, וההרכבה הסופית תתבצע במפעל המרכבה שבמרכז השיקום והאחזקה (מש"א) בתל השומר.

פרויקט המרכבה והנמר מתפרס על פני כ-200 מפעלים ברחבי הארץ, חלקם הגדול בפריפריה, ומעסיק כ- 10,000 עובדים, באופן ישיר ועקיף. 92% ממרכיבי טנק המרכבה בש"ח מיוצרים בתעשייה הישראלית הביטחונית.  תעשיית המרכבה מייצאת בהיקף של כ-700 מיליון דולר בשנה ממערכות הטנק. השווקים המרכזיים הם: אירופה, ארה"ב ומזרח אסיה. למעשה, כל שקל המושקע בפרויקט, מניב כמעט ארבעה שקלים החוזרים למשק הישראלי בדמות ייצוא ביטחוני.