Close search

מהלך אדיר: נחתמה עסקת הרכש של F-35

משרד הביטחון ירכוש 14 מטוסי F-35 נוספים בהיקף של כשלושה מיליארד דולר ובמחיר ממוצע של כ-110 מיליון למטוס. מדובר בעסקת ההמשך שאותה אישרה ועדת השרים להצטיידות בראשות ראש הממשלה
ב-30 בנובמבר 2014. העסקה נחתמה מול מינהלת פרויקט JSF במשרד ההגנה האמריקני, וכוללת רכש 14 מטוסים, עם אופציה לרכש 17 מטוסים נוספים. 

יכולות ייחודיות ואמצעי לחימה ישראלים מתקדמים. F-35A

משלחת משרד הביטחון בארצות הברית, בראשות אהרון מרמרוש, חתמה בסוף השבוע על עסקת ההמשך, המהווה תוספת לעסקה הקודמת שנחתמה בספטמבר 2010 לרכש 19 מטוסים. בסה"כ ירכוש משרד הביטחון, בשלב זה, 33 מטוסי F-35, במחיר ממוצע של כ-110 מיליון דולר למטוס (בשתי העסקאות). היקף העסקה הנוכחית נאמד בכ-2.82 מיליארד דולר וכולל, מלבד רכש מטוסי הקרב, פיתוח ושילוב אמצעי לחימה ומערכות אוויוניקה ישראליות במטוס. כמו כן כוללת העסקה תשתיות תמיכה לוגיסטית לקליטת כל מערך המטוסים, מאמני טיסה ומאמני צוותי קרקע, הדרכות, חלקי חילוף וכן יכולות אחזקה בישראל. הקמת התשתית בארץ צפויה להזרים עשרות מיליוני שקלים לחיזוק התעשייה המקומית.

מטוס הקרב F-35 מכונה גם JSF - JOINT STRIKE FIGHTER, ושמו העברי יהיה "אדיר". מדובר במטוס קרב חמקן מדור חמישי, המתהדר במוטת כנפיים של יותר מעשרה מטרים, יכולת נשיאה של 14 טון וטווח טיסה של יותר מ-1,600 ק"מ. השם "אדיר" נבחר מבין 1,700 שמות שהוצעו, והוא מעיד על עוצמתו ויכולותיו המתקדמות של המטוס. השם "אדיר" מופיע בתנ"ך בין השאר בספר תהילים (פרק צ"ג, פסוק ד'): "מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום ה'".

המטוס מיוצר בשלושה דגמים: דגם A להמראה ונחיתה רגילים, דגם B להמראה קצרה ונחיתה אנכית, ודגם C לפעולה מנושאות מטוסים. המטוס שרכש משרד הביטחון עבור חיל האוויר הישראלי מבוסס על דגם A, אך יוטמעו בו יכולות ייחודיות ואמצעי לחימה ישראלים מתקדמים, כחלק ממאמצי משרד הביטחון לשלב תעשיות ישראליות בייצור המטוס והמערכות הנלוות.

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה התעשייתי שערך משרד הביטחון עם החברות לוקהיד מרטין ופראט אנד ויטני בשנת 2010, נחתמו עד היום עסקאות בסך 688 מיליון דולר. במסגרת עסקאות אלה זכתה "אלביט מערכות" בחוזה לייצור קסדת הטייס הייחודית למטוס וחלקי מטוס נוספים; התעשייה האווירית תייצר את כנפי המטוס וכבר הקימה לשם כך קו ייצור מרשים ומתקדם בישראל; ותעשיות נוספות בארץ מעורבות בייצור תתי מערכות למטוס ותוכנות הפעלה והדרכה.

"שני מטוסי F-35 ראשונים שרכש משרד הביטחון ינחתו בישראל לקראת סוף 2016, ומטוסים נוספים יסופקו בכל שנה עד 2021", אמר מרמרוש. "לאורך כל השנים עמדנו ונמשיך לעמוד על כך שכמה שיותר תעשיות ישראליות ישולבו בפרויקט, ושמקסימום תקציבים יחזרו לתעשייה הביטחונית הישראלית - לפיתוח וייצור מערכות יכולות ייחודיות ואמצעי לחימה ישראלים".