Close search

התוכנית הלאומית לשיקום עוטף עזה

​סמנכ"ל משרד הביטחון וממלא מקום ראש רשות החירום הלאומית, בצלאל טרייבר, נפגש היום (ג') עם ראשי הרשויות והיישובים בעוטף עזה. במהלך הפגישה עדכן טרייבר את ראשי הרשויות בהתקדמות התוכנית הלאומית לשיקום עשרות יישובי עוטף עזה שנפגעו במהלך מבצע "צוק איתן".

הקמת גדרות התראה באורך עשרות ק"מ

"מימוש התוכנית הלאומית לחיזוק יישובי עוטף עזה, שלה שותפים רבים ממשרדי הממשלה, היא הביטוי הטוב ביותר למחויבותו של משרד הביטחון לתושבי עוטף עזה, לביטחונם ורווחתם", אמר סמנכ"ל משרד הביטחון.

טרייבר הוסיף כי "מרכיבי התוכנית ישדרגו את היערכות היישובים לחירום, וייצרו בסיס לחידוש הצמיחה ולהרחבתה".

את תכנית השיקום, בהיקף של יותר מ-300 מיליון שקל מרכזת רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון, ושותפים לה משרדי ראש הממשלה, האוצר, השיכון, החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, פיקוד העורף, רשות המסים, נתיבי ישראל, קק"ל וגופים נוספים.

עיקרי התוכנית לשיקום יישובי עוטף עזה:

  • שיקום וסלילה מחדש של כ-650 ק"מ דרכים חקלאיות, בהיקף של כ-60 מיליון שקל. המהלך בשלבי ביצוע מתקדמים.

  • שיקום וחידוש תשתיות ב-45 יישובים (אלה הנמצאים במרחק של אפס עד שבעה ק"מ מהגבול) בהיקף של כ-170 מיליון שקל נמצאים בסיום תכנון ותחילת ביצוע. זה כולל כבישים, מדרכות, תאורה, מים ביוב וחשמל, שטחים ציבוריים ומבני ציבור.

  • חיזוק תשתיות החשמל ורכש עשרות גנרטורים יישוביים.

  • החל שדרוג כבישי הגישה ל-23 יישובים, כולל 47 ק"מ כבישי גישה, בניית מדרכות והצבת תאורה לאורך הכביש.

  • חידוש והקמת גדרות התראה באורך של עשרות ק"מ סביב היישובים, ורכש אמצעים לרכזי הביטחון וכיתות הכוננות. המהלך בשלב ביצוע על-ידי פיקוד העורף.