Close search

טייסת הכיבוי "אלעד" משתדרגת

מינהל הרכש במשרד הביטחון (מנה"ר) חתם על חוזה עם חברת "אלביט מערכות" לשדרוג יכולות משמעותי ולהכפלת כוחה של טייסת הכיבוי האווירי "אלעד". במסגרת החוזה תצטייד טייסת הכיבוי בשישה מטוסי כיבוי חדשים ותגדל משמונה ל-14 מטוסים. שעות הטיסה יוכפלו לכ-1,500 (לעומת כ-850 כיום), הכוננויות יתוגברו, וכן ייפתחו ארבעה מנחתים נוספים שיצטרפו לארבעה הקיימים. הטייסת תפעיל טייסים קבועים וייעודיים, המתמחים בכיבוי שריפות.

מטוס כיבוי מטייסת "אלעד"

 

מטוסי הכיבוי שיירכשו, מתוצרת חברת Air Tractor מסוגלים לטוס כשלוש שעות ללא תדלוק ולשאת כ-3,000 ליטר מים. את המטוסים תרכוש ותפעיל "אלביט מערכות", ואילו משרד הביטחון ירכוש מהחברה שעות טיסה.

ההסכם, שנחתם בהנחיית ממשלת ישראל ומתקציב ייעודי למשימה, הוא לשמונה שנים (עם אופציה להארכה בשמונה שנים נוספות) והיקפו מוערך בכ-450 מיליון ₪. בהתאם לסיכום בין המטה לביטחון לאומי, משרד הביטחון והמשרד לביטחון פנים, החל בדצמבר 2015 הטייסת תעבור לאחריות והפעלה מלאה של המשרד לביטחון פנים.

"טייסת הכיבוי האווירי הוקמה כלקח מאסון השריפה בכרמל, והוכיחה מאז את יכולותיה בכיבוי של יותר מ-500 שריפות – דבר שמנע נזק גדול לרכוש וכמובן גם הציל חיים", אמר סמנכ"ל וראש מנה"ר שמואל צוקר. "הבעת האמון בטייסת הכיבוי והשדרוג המשמעותי ביכולותיה היא גם הבעת אמון ביכולותיה של מערכת הביטחון לבצע פרויקטים לאומיים לטובת הכלכלה והחברה".

טייסת הכיבוי "אלעד" הוקמה כאמור בעקבות לקחי השריפה בכרמל. בינואר 2011 החליטה ממשלת ישראל על הקמת מערך כיבוי אווירי למדינת ישראל, בלוח הזמנים הקצר ביותר. המשימה הוטלה על חיל האוויר כגוף המקצועי המנחה, שאליו גם תהיה כפופה הטייסת האזרחית, ועל משרד הביטחון כגוף המבצע. במכרז שפירסם מנה"ר זכתה "אלביט מערכות" בשיתוף עם חברת "כימניר".

הטייסת, שנקראה ע"ש אלעד ריבן, צופה האש שנספה בשריפה, הוקמה בזמן שיא של ארבעה חודשים בלבד. שמונה מטוסי הכיבוי שנרכשו השתתפו עד היום בהצלחה בכיבוי של יותר מ-500 שריפות, וביצעו 4,600 גיחות ו-2,500 שעות טיסה. טייסת הכיבוי האווירית בנתה בארבע שנות פעילותה, בשיתוף עם חיל האוויר, שירותי הכבאות וההצלה, קק"ל ורשות הטבע והגנים תורת הפעלה ייחודית שעמדה במבחנים מבצעיים רבים.