Close search

אהרן בית הלחמי

​אהרן בית הלחמי (1936, ישראל-). המנכ''ל ה-12 של משרד הביטחון.אהרן בית הלחמי.jpg

התגייס לעתודה אקדמית ב-1954 ועם סיום לימודיו הוצב בחיל האוויר, בו מילא שורת תפקידים עד לראש המחקר והפיתוח של החיל. מונה לראש אגף המחקר והפיתוח (מפא''ת) במשרד הביטחון בדרגת תת-אלוף, והיה חבר המטה הכללי של צה''ל (1982-1977). במפא''ת פעל (בין היתר) להקמתה של תוכנית ''תלפיות'' בצה''ל. לאחר שחרורו (1982) מונה למנכ''ל משרד הביטחון (1983-1982).

בתקופת כהונתו הקצרה כמנכ''ל משרד הביטחון, ליווה את התבססות כוחות צה''ל בלבנון לאחר מלחמת שלום הגליל.

לאחר סיום תפקידו פנה לתחום העסקי והציבורי. כיהן כנשיא חברת ''תהל מהנדסים יועצים'' (1985-1983), חבר בדירקטוריון ''אל-אופ'' (2000-1985) וחבר בדירקטוריון ''אלביט מערכות'' (2005-2000).

בית הלחמי מילא תפקידים בכירים בסקטור החינוכי. כיהן כחבר הוועדה לתכנון ולתקצוב המוסדות להשכלה גבוהה, יו''ר ועדת ההיגוי מטעם המועצה להשכלה גבוהה להקמת בית ספר לרפואה בגליל (שהובילה להקמת הפקולטה לרפואה בצפת) ומשנת 2012 ראש חבר הנאמנים של המכללה האקדמית תל-חי.

בעל תואר מהנדס (.B.Sc) בהנדסת חשמל מהטכניון (1958-1954), השתלם בהנדסת אווירונאוטיקה בצרפת לקראת קליטתם של מטוסי המיראז' בישראל (1961), בעל תואר שני במדעי המחשב מביה''ס של הצי האמריקאי ללימודים מתקדמים (1970-1969).